Opleidingspraktijk – Huisartsen LimmerLoo – Limmen
Header afbeelding
Zonnedauw 4-B 1906 HA Limmen Tel:072 - 505 1272

Opleidingspraktijk

Onze praktijk is een opleidingspraktijk verbonden aan de Huisartsgeneeskunde van het AMC / VUmc te Amsterdam. Wij vinden het belangrijk om nieuwe zorgverleners op te leiden. Niet alleen vanwege de tekorten in de zorg maar ook om zelf op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen.

Wij vervullen een belangrijke rol bij het aanbieden van onderwijs aan studenten die een medische (beroeps)opleiding volgen, zoals studenten geneeskunde, artsen in opleiding tot huisarts en doktersassistenten in opleiding. Dit betekent dat u in onze praktijk te maken kunt krijgen met stagiaires, co-assistenten of artsen in opleiding. Dit wordt altijd gemeld van tevoren. Indien u dit niet liever niet heeft kunt u hier bezwaar tegen maken. Hieronder een uitleg van de opleidingen:

 

AIOS huisartsgeneeskunde:

Dit is een arts die de driejarige beroepsopleiding tot huisarts volgt. Een aios is volledig bevoegd voor alle geneeskundige handelingen inclusief het uitschrijven van medicatie en het verwijzen naar een specialist. De patiëntencontacten worden dagelijks nabesproken met de opleider. Wanneer het nodig is, gebeurt dit ook wel tijdens het consult.

 

Co-assistent:

Een co-assistent zit in de laatste fase van zijn of haar opleiding tot arts en is niet ver meer verwijderd van het artsendiploma. Het co-schap huisartsgeneeskunde duurt 6 weken en in die tijd doet de co-assistent zoveel mogelijk zelfstandig spreekuur onder supervisie van de opleider.  Een co-assistent zal alleen een patiënt zien maar (eventuele) behandeling valt altijd onder de directe verantwoordelijkheid van een (huis)arts. Het is mogelijk dat uw afspraak hierdoor wat langer duurt.

 

Doktersassistente in opleiding:

De doktersassistente in opleiding werkt onder supervisie van de opleidende doktersassistente. U kunt haar dus tegenkomen aan de telefoon, aan de balie of tijdens het assistentenspreekuur.